Hem

Publicerat: 2021-03-08 08:29:14

Taurus Energy: Medvind i öst - Mangold

Taurus Energy, som utvecklat en teknisk lösning som på ett kostnadseffektivt sätt utvinner etanol ur lignocellulosa, till exempel jordbruksrester eller majsfiber, arbetar för ett första kommersiellt avtal.

Mangold ser att Taurus är väl positionerat för att möta och påskynda det skifte som pågår på bränslemarknaden där bensin i stor utsträckning byts ut mot etanol som drivmedel. Marknaden för etanol växer explosionsartat och mycket är på gång. I början på året har bland annat en rekordorder på etanol setts i Kina, ett land Taurus avser öka sin närvaro i, och på den europeiska marknaden sker stora förändringar ur ett regulatoriskt perspektiv.

Nya krav på ökad integration av etanol och biobränsle inom flera områden träder snart i kraft, det så kallade RED II-direktivet.

Mangold använder sig av en DCF-modell och ett avkastningskrav om 15 procent. Base case ger ett motiverat värde per aktie om 0,60 kronor och en uppsida om cirka 100 procent. Mangold väljer att sänka riktkursen till 0,60 kronor per aktie, vilket är lägre än initialanalysen, med grund i att Covid-19 har försenat möjlighet en att sluta ett första avtal. I samband med världens återhämtning parallellt med ett växande globalt intresse för etanol, förväntas Taurus Energy nå ett första avtal under 2021

Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent


Länk till analysen

Läs mer om Taurus Energy AB