Hem

Publicerat: 2021-03-09 11:59:28

Everysport Media: Delarnas värde överträffar summan - Penser

Everysport Media Group (ESMG) är ett nischat mediehus med fokus på sport. Bolaget skiljer sig emot sina konkurrenter genom att kostnadsbasen inte är kopplad till tryckt media eller TV-rättigheter. Genom att vara agila har man lyckats bygga en plattform för att bli en ledande nyhetskanal inom mindre sporter som t.ex padel och innebandy. Man äger även en databas som fungerar som socialt nätverk bland världens hockeyspelare.

Vi anser att dagens kursnivåer inte återspeglar den potential vi ser i de tre intäktsbenen fullt ut. Vi bedömer att ESMG kommer att kunna växa kraftigt kommande två år till följd av flertalet stora sportevenemang samt hög tillväxt bland användare i hockeyplattformen Elite Prospects. Bolaget har en stark kassagenerering vilket gör att vi inte utesluter förvärv kommande 12-24 månader.

Vi ser ett motiverat värde i spannet 28-30 kr för ESMG. Vi bedömer att den främsta drivkraften i bolaget är en fortsatt expansion av återkommande intäkter ifrån Elite Prospects och prenumerationer. Vi bedömer att dagens kursnivåer inte reflekterar den höga andelen återkommande intäkter bolaget har och som kommer utgöra grunden i framtida tillväxt.


Länk till analysen

Läs mer om Everysport Media Group AB