Hem

Publicerat: 2021-03-10 09:17:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatechs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i forskningsbolaget Cessatech kallas till årsstämma fredag den 26 mars i Köpenhamn. Styrelsen uppmanar aktieägarna att poströsta och följa årsstämman genom webcast. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Martin Olin, Peter Birk, Charlotte Videbæk, Flemming Steen Jensen och Adam Steensberg samt omval av styrelseordförande Ulla Buhl.

Styrelsen vill ha ett förnyat bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst
368 000 aktier.

Läs mer om Cessatech A/S