Hem

Publicerat: 2021-03-24 08:35:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm genomför nyintroduktion på Spotlight med första handelsdag 23 april

Hemlarmsbolaget Sensor Alarm Norden har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 23 april. Godkännandet är villkorat av att nyemissionen tecknas till minst 80 procent, motsvarande 17,9 miljoner kronor och att Spotlight spridningskrav om 300 aktieägare uppfylls. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sensor Alarm emitterar 2,80 miljoner aktier till teckningskursen 8 kronor per aktie, vilket vid fullteckning tillför bolaget 22,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 11,4 miljoner kronor motsvarande 51 procent av emissionsvolymen. Anmälningstiden inleds den 24 mars och avslutas 7 april. Bolaget värderas före nyemissionen till 42,7 miljoner kronor. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget.

Sensor Alarm är en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm och har fler än 2 000 betalande kunder.

- Vi har utvecklat en ny generation av hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Nuvarande marknadsledare erbjuder smarta hemfunktioner, men har fastnat i ofullständiga, gamla och dyra infrastruktur- och installationsprocesser. Här har Sensor Alarm något unikt att erbjuda. Istället för flera kostsamma produkter och moment erbjuder vi kunder en trygg och enkel säkerhetslösning till ett överkomligt pris. Med endast en smart enhet larmar Sensor Alarm upp en byggnad mot inbrott, brand samt för strömavbrott, kommenterar vid Martin Norsebäck.

- Sensor Alarms system gör tidskrävande och kostsamma installationer samt underhåll onödiga. Kunden ansluter själv enheten till ett vägguttag och slutför installationen ihop med en kundservicemedarbetare via telefon på cirka 15 minuter, vilket är en stor skillnad och konkurrensfördel gentemot traditionella hemlarm. Vårt konkurrenskraftiga erbjudande kommer vi nyttja för att fortsätta vår tillväxt. Vi avser etablera oss inom, såväl som utanför Sverige och på bred front lansera Sensor Alarm i Norden under kommande år. Målsättningen är att uppnå en omsättning på cirka 100 miljoner kronor under 2023, fortsätter Martin Norsebäck.

Sensor Alarm har initierat en tillväxtplan som syftar till att få verksamheten att växa kraftigt de närmaste åren. Expansionen omfattas av ökade säljresurser, nyckelrekryteringar, satsningar för ökad digital närvaro samt etablering på nya marknader. Bolaget har en målsättning om att nå ökad synlighet samt fortsätta expandera verksamheten, initialt i Norge under 2021, för att därefter fortsätta mot internationella marknader.

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB