Hem

Publicerat: 2021-03-26 11:18:43

Hubso: En del av den nya ekonomin - Penser

Erik Penser Bank inleder bevakning av Hubso Group. Hubso har sedan starten 2017 byggt varumärken tillsammans med influencers inom bl.a. kläder, skönhetsprodukter och lifestyle-produkter. Genom influencerns sociala medier marknadsförs varumärkena till följare som produkterna skräddarsys efter. Försäljningen sker online och huvudsakligen utan återförsäljare. Intäkterna delas sedan med influencern. Vi ser bolagets affärsmodell som en del av den nya ekonomin som är här för att stanna.

Vi är positiva till aktien på nuvarande nivåer. Omsättningen växte 76 % 2020 och Hubsos EV/S-multipel om 3,7 är i vår mening låg. Hubsos affärsmodell har dock risker, framförallt bristen på ägande i varumärkena samt det relativt stora personberoendet. Vårt motiverade värde är 1,7-1,75 kr, vilket ger ca 40% uppsida från dagens kurs. Erhåller Hubso ägande i varumärkena sänker vi vår WAC C (12 % idag) och höjer vårt motiverade värde.


Länk till analysen

Läs mer om Hubso Group AB