Hem

Publicerat: 2021-03-26 14:07:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redsense Medical AB: Redsense Medical planerar utdelning och notering av dotterbolaget Odinwell på Spotlight

Medicinteknikbolaget Redsense Medical har beslutat att kalla till extra bolagstämma den 19 april
för att dela ut det helägda dotterbolaget Odinwell till aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen bedömer att utdelningen av Odinwell kan ske i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna, vilket innebär ett undantag från omedelbar beskattning.

Avsikten är att ansöka om notering av Odinwell på Spotlight Stock Market, vilket planeras föregås av en företrädesemission om 30 miljoner kronor i Odinwell.

Styrelsen föreslår en utdelning av samtliga aktier i Odinwell. En aktie i Redsense ger en aktie i Odinwell. Det bokförda värdet på samtliga aktier i Odinwell är 30,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,14 kronor per aktie i Redsense.

Bakgrunden är att Redsense den 30 november i fjol meddelat att sårvårdsprojektet läggs i ett eget affärsområde. Vidare föreslog styrelsen att det nya affärsområdet som ett nästa steg ska delas ut till aktieägarna.

Odinwell erhöll under 2020 ett aktieägartillskott från Redsense om totalt 30 miljoner kronor, och har även förvärvat patent avseende sårvårdsteknologin från moderbolaget.

Sårvårdsplattformen som nu utvecklas inom Odinwell har, enligt styrelsens bedömning, goda förutsättningar att bidra till ett paradigmskifte inom sårvård. Tack vare mycket tunna sensorlager kan teknologin hjälpa vårdpersonal att få bättre förståelse för vad som sker i såret och därmed föregå exempelvis infektioner.

Odinwell befinner sig i teknologiutvecklingsfas och kommer under de kommande två åren utveckla sårvårdsplattformen inför planerad lansering i kunds produkt innan slutet av 2023. Plattformen har enligt styrelsen en betydande konkurrensfördel i att den enkelt kan integreras i befintliga plåster och förband; därmed kan också större sårvårdsbolag enkelt tillföra teknologin i sina egna industriella produktionslinjer utan väsentliga anpassningar.

- Omfattningen av problematiken med svårläkta sår är förmodligen mycket större än många känner till. Så mycket som två miljoner i Europa lider av kroniska sår, och enbart i Tyskland uppgår kostnaderna för behandling av kroniska sår till cirka 4,5 miljarder euro årligen. En enda sårbehandling kan kosta uppåt 18 000 US-dollar. Vi är övertygade om att den sårvårdsteknologi som utvecklats inom Redsense, och som nu vidareutvecklas av Odinwell kan spela en betydande roll i att minska patienters lidande, förbättra vårdpersonalens förmåga att ge adekvat behandling, lätta på trycket inom vården och samtidigt öka möjligheterna till hemvård, kommenterar Patrik Byhmer, vd i Redsense och styrelseledamot i Odinwell.

- Sammantaget kan detta innebära ett paradigmskifte inom smart sårvård. Den globala marknaden för avancerad sårvård har ett värde på omkring 10,4 miljarder US-dollar; vi bedömer att det finns en betydande marknadspotential för Odinwell. Genom den föreslagna utdelningen av Odinwell följt av en kapitalisering om 30 miljoner kronor (före emissionskostnader), samt planerad notering på Spotlight Stock Market, kan vi ytterligare stärka Odinwells position och ge bolaget rätt förutsättningar att etablera sig som en pionjär inom smart sårvård, fortsätter Patrik Byhmer.

Sista dag för handel i Redsense inklusive rätt till aktier i Odinwell är den 23 april och aktien handlas den 26 april exklusive rätt till aktier i Odinwell.

Odinwell planerar att genomföra en företrädesemission om 30 miljoner kronor inför planerad notering på Spotlight Stock Market där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier. Teckningsperioden planeras äga rum i maj 2021. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Värderingen av Odinwell före nyemissionen är planerad till 70,2 miljoner kronor.

Läs mer om Redsense Medical AB