Hem

Publicerat: 2021-03-29 07:54:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redsense Medical AB: Redsense Medical kallar till extra stämma den 19 april för att besluta om utdelning av Odinwell

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Redsense Medical kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitmentsprogram i form av en riktad nyemission av 488 410 teckningsoptioner i dotterbolaget Odinwell. Vidare föreslås ett incitamentsprogram till styrelsen i Odinwell i form av en riktad nyemission av 195 364 teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning av samtliga aktier i Odinwell. En aktie i Redsense ger en aktie i Odinwell. Det bokförda värdet på samtliga aktier i Odinwell är 30,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,14 kronor per aktie i Redsense.

Odinwell planerar att genomföra en företrädesemission om 30 miljoner kronor inför planerad notering på Spotlight Stock Market där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier. Teckningsperioden planeras äga rum i maj.

Läs mer om Redsense Medical AB