Hem

Publicerat: 2021-03-29 10:17:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Medias ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm träder i kraft - svårt att uppskatta försäljningsvolymer

Filmproduktionsbolaget Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Films ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm träder nu i kraft, framgår det av ett pressmeddelande.

Det kommer innebära att när organisationen gör avrop om ett projekt med ett värde om över 200 000 kronor så kommer Bond Street att vara med i upphandlingen som en av fem leverantörer.

Länsstyrelsens upphandling uppges av SMG indikativt vara värd cirka 2 till 2,5 miljoner kronor per år.

"Det framgår dock inte hur stor andel av total volym som förväntas överstiga 200 000 kronor, vilket gör det svårt för SMG att uppskatta vilka försäljningsvolymer upphandlingen kan komma att innebära för bolaget", skriver bolaget.

Läs mer om Shortcut Media AB