Hem

Publicerat: 2021-03-31 09:28:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion genomför en företrädesemission på 11,6 miljoner kronor

Industribolaget Sustainion har beslutat att genomföra en företrädesemission på 11,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption att utöka nyemissionen med ytterligare 6,9 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är att ge bolaget större handlingsutrymme i samband med framtida företagsförvärv samt för investeringar inom de befintliga dotterbolagen. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av vederlagsfria garantiåtaganden från en grupp befintliga ägare.

Spotlight Stock Market har även meddelat att bolagets omlistning, med anledning av de två senaste förvärven, godkänts och bolagets aktier återförs till ordinarie lista.

Villkoren i nyemissionen är 1:12, vilket innebär att tolv befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,15 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 8 april och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 9 april. Teckningstiden löper från 14 april till 28 april och handel med teckningsrätter sker den 14 april till 23 april.

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av garantiåtaganden från Krösamaja, Jovitech Invest, Fore C Investment Holding och P&P Utveckling. Garantiåtagandena är vederlagsfria vilket innebär att de inte medför någon kostnad för bolaget.

Läs mer om Sustainion Group AB