Hem

Publicerat: 2021-03-31 10:06:47

Spotlight Group: Stark efterfrågan resulterar i omvänd VV - Carlsquare

Under eftermiddagen den 29 mars kommunicerade Spotlight Group preliminära siffror för
det första kvartalet som väl överskred vår prognos. Bolaget spår en nettoomsättning om
cirka 40 miljoner kronor samtidigt som resultatet före skatt beräknas uppgå till cirka 7,5
miljoner kronor. Sekventiellt växer den preliminära nettoomsättningen med 2,5 procent
och vinsten före skatt med cirka 70 procent. Sett till dessa siffror är utvecklingen under det
första kvartalet innevarande år oerhört imponerande. De preliminära siffrorna kan också
jämföras med siffrorna för helåret 2020 där koncernen redovisade rörelseintäkter om
drygt 140 miljoner kronor med en vinst före skatt om 15,2 miljoner kronor.

Tabellen ovan visar våra estimat för gruppens intäkter och resultat kommande år. Sett till
de siffror bolaget presenterade under gårdagen kan man ana att Spotlight kommer redovisa en vinstmarginal omkring 15 procent under det första kvartalet, det ska sättas i jämförelse med vår prognos om 9,7 procent för helåret 2021E. Mot bakgrund av detta finns det
goda skäl att tro att vi ligger för lågt i våra estimat vad gäller bolagets lönsamhet över vår
prognosperiod.

Senaste analysen den 23 februari sattes motiverat värde per aktie till 39,1 kronor.


Länk till analysen

Läs mer om Spotlight Group AB