Hem

Publicerat: 2021-04-08 10:41:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zenergy AB: Pontus Eklind föreslås bli ny styrelseordförande i Zenergy

Aktieägarna i modulbostadsbolaget Zenergy kallas till årsstämma torsdag den 6 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslår av styrelseledamöterna Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist och Pontus Eklind. Nyval föreslås av Pontus Eklind till styrelseordförande. Nuvarande ordförande Johan Lind fortsätter som styrelseledamot.

Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram på 1,3 miljoner teckningsoptioner som riktas till styrelseordförande Pontus Eklind.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Läs mer om Zenergy AB