Hem

Publicerat: 2021-04-08 11:04:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om IMINT Image Intelligence AB: Imints styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i mjukvarubolaget Imint kallas till årsstämma den 10 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Peter Ekerling, Anders Ingeström, Öjvind Norberg, Joakim Nydemark och Martin Thunman. Omval föreslås av Peter Ekerling som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Läs mer om IMINT Image Intelligence AB