Hem

Publicerat: 2021-04-09 15:05:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redsense Medical AB: Biotage finanschef föreslås som nyval till styrelsen i Redsense Medical

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Redsense Medical kallas till årsstämma onsdagen den 12 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bo Unéus, Klas Arildsson, Jörgen Hegbrant, Maria Alquist och Susanne Olausson samt nyval av Annette Colin som styrelseledamot. Omval föreslås av Bo Unéus som styrelseordförande.

Annette Colin arbetar idag som finanschef i Biotage. Hon är också styrelseledamot i Initiator Pharma.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Läs mer om Redsense Medical AB