Hem

Publicerat: 2021-04-13 08:36:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics genomför en företrädesemission på 21,3 miljoner kronor

Strokespecialisten Medfield Diagnostics har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkrad till 80 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är att kapitalisera bolaget för att slutföra verifiering, validering och CE-certifiering av MD100 Strokefinder samt att bemanna organisationen för lansering av MD100 Strokefinder på de fem främsta marknaderna inom Europa.

Villkoren i nyemissionen är 1:6, vilket innebär att sex aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 4,20 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 4 maj. Teckningstiden löper från 10 maj till 24 maj och handel med teckningsrätter sker den 10-20 maj.

"Bolaget och styrelsen är ett fantastiskt bra team som tillsammans med konsulter har lyckats väl i utvecklingen av algoritmer och mjukvarulösningar med tillämpningar i mikrovågstekniken. Det är nu dags att bygga organisationen ytterligare och förbereda för kommersialiseringsfasen. Det är tryggt och stabilt att arbeta med ägarna och jag är mycket glad över det engagemang som finns inom ägarkretsen", säger Stefan Blomsterberg, vd i Medfield Diagnostics.

Nyemissionen är säkerställd till 80 procent av emissionsvolymen, fördelat varav teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen utgör 20 procent och garantiförbindelser 60 procent.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB