Hem

Publicerat: 2021-04-13 11:35:53

Hubso: Positiv utveckling - Penser

Hubso har skrivit avtal med influencern Emelie Lindmark gällande att utveckla ett varumärke tillsammans. Avtalet är strategiskt betydande eftersom Emelie har sin bas i Barcelona och därmed är Hubsos första internationella signering. Vidare har Emelie Lindmark relativt många följare på Instagram, 1,4 miljoner. Jämförelsevis har Hubsos idag största influencer endast drygt hälften så många följare.

Den sänkta risken gör att vi sänker vår diskonteringsränta till 11 % (12 %). Vårt motiverade värde höjs därmed från 1,70-1,75 till 1,75-1,80 kr per aktie. Utlandsexpansion ingick redan i våra estimat som vi därför inte höjer.

Vi ser ägande i varumärkena som ett signifikant skifte i bolagets framtida resa. Att ha levererat på målet om ägande i framtida varumärken bör öka marknadens tillit till ledningens ambitioner.


Länk till analysen

Läs mer om Hubso Group AB