Hem

Publicerat: 2021-04-16 08:09:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics rapporterar något lägre förlust, låsning av AI-algoritm gav kickstart på 2021

Strokespecialisten Medfield Diagnostics hade som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade något jämfört med fjolåret.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-4,6).

Likvida medel uppgick till 3,0 miljoner kronor (12,2).

I vd-kommentaren uppges det bland annat att låsningen av AI-algoritmen för strokedetektion i december har gett en kickstart på 2021. Inom CE-certifieringsprocessen har valet fallit på Intertek.

”Avtalet innebär att Intertek skall granska Medfields kvalitetsledningssystem samt tekniska produktdokumentation för att säkerställa att kraven enligt ISO 13485 och MDR uppfylls. När granskningen av teknisk produktdokumentation är klar och godkänd kommer Intertek att kunna godkänna CE-certifieringen av MD100 Strokefinder”, säger vd Stefan Blomsterberg.


Medfield Diagnostics, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0,4
Rörelseresultat -2,0 -2,1
Resultat före skatt -2,0 -2,1
Nettoresultat -2,0 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,0 -4,6
Likvida medel 3,0 12,2 -75,4%

Läs mer om Medfield Diagnostics AB