Hem

Publicerat: 2021-04-16 09:55:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech föreslår nyval av Kristian Larsson som styrelseordförande

Aktieägarna i teknikbolaget Vadsbo Switchtech kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Schneider och Ankie Hvittfeldt. Nyval föreslås av Karl Nordlund som styrelseledamot och nyval av Kristian Larsson som styrelseordförande. Styrelseledamöterna Martin Larsson och Göran Nordlund har avböjt omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 3,0 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i form av 500 000 teckningsoptioner och 20 000 teckningsoptioner för extern styrelseledamot.

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB