Hem

Publicerat: 2021-04-19 08:46:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatechs rörelseresultat var -2,9 miljoner danska kronor första kvartalet - tidsplaner intakta

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet.

Bolaget har klarat sig från coronapåverkan ganska väl och lyfter att det inte påverkat något hittills.

Bolaget är beslutet om att upprätthålla de givna tidsplanerna och anser att den finansiella positionen fortskrider enligt plan. Teckningsoptioner i slutet av året ska garantera fortsatt likviditet.

Likvida medel uppgår till 11,1 miljoner danska kronor.

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner danska kronor.


Cessatech, Mdkk Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,9

Läs mer om Cessatech A/S