Hem

Publicerat: 2021-04-26 11:23:36

Shortcut Media: Kommentar på senaste nytt - Analyst Group

Shortcut Media meddelade fredagen den 23 april 2021 att bolagets dotterbolag Bond Street Film har ingått ett ramavtal med Region Stockholm. Avtalet sträcker sig upp till fyra år, och motsvarar ett totalt värde om högst 20 MSEK under hela avtalsperioden och indikerar en genomsnittlig beställningsvolym per år om ca 5 MSEK.

”Med ett år 2020 i ryggen där SMG vann flest långsiktiga ramavtal i bolagets historia, fortsätter bolaget tilldelas viktiga ramavtal med större aktörer, nu senast inom offentliga sektor med Region Stockholm. Givet att Bond Street Film inte är högst rankad i detta ramavtal är det svårt att uppskatta exakta volymer och tillika ordervärden förknippat med detta ramavtal, så anser vi att ramavtalet, ett av flera, i sig ger ytterligare vidimering för den höga kvalitet som Bond Street Film erbjuder. En ökad närvaro inom offentliga sektorn bedöms därutöver minska den operativa risken i SMG, detta då avtal med större myndigheter generellt är förknippad med lägre konjunkturkänslighet relativt till privata aktörer, något vi ser positivt på”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 83,0 MSEK under år 2021, med ett justerat nettoresultat om ca 3,4 MSEK. Givet ett justerat P/E-tal om 13,0x, ger detta ett motiverat pris per aktie om ca 4,35 kr.


Länk till analysen

Läs mer om Shortcut Media AB