Hem

Publicerat: 2021-04-26 14:10:39

Gogo Lead Tech: Kommentar om pågående företrädesemission - Analyst Group

Just nu pågår GOGO Lead Techs företrädesemission med teckningsperiod mellan den 23 april och 7 maj år 2021.

GOGO Lead Tech har påbörjat sin expansionsresa och med en snart påfylld kassa räknar Analyst Group med att nästa potentiella förvärv kan vara nära, vilket i sig kan utgöra en stark trigger i kursen. 2020 var det första helåret som noterat bolag och om det då handlade om att lägga grunden för den koncern som GOGO Lead Tech är idag, är fokuset för 2021 och framåt helt klart tillväxt – både organiskt och genom förvärv. Aktien har gått starkt senaste veckorna och med företrädesemissionens villkor som motsvarar en Pre-Money värdering på bolaget om 7,5 MSEK (1,8 kr/aktie), och utifrån aktuellt Market Cap före emissionens genomförande om ca 35 MSEK (8,5 kr/aktie) i skrivande stund, är läget minst sagt attraktivt för att teckna.

Under kommande kvartal räknar vi med att GOGO Lead Tech kan fortsätta leverera stark tillväxt och med flera tänkbara triggers i sikte, samt den premie som marknaden för tillfället har tilldelat förvärvsfokuserade bolag, ser vi positivt på GOGO Lead Tech och dess akties utveckling framgent”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.


Länk till analysen

Läs mer om GOGO Lead Tech AB