Hem

Publicerat: 2021-05-03 12:58:49

Shortcut Media: Kommentar kring de två senaste förvärven - Analyst Group

Shortcut Media Group kommunicerade i samband med torsdagens stängning (29 april) att bolaget förvärvar 100 % av Magoo AB (“Magoo”) för en köpeskilling om 7,8 MSEK. Idag den 3 maj 2021 presenterade SMG ett ytterligare förvärv, digitalbyråverksamheten Klapp & Co, mot en köpeskilling om 1,7 MSEK för rörelsen på skuldfri basis. Förvärven ska finansieras dels genom nyemitterade aktier, dels egen kassa, men även genom en förvärvskredit och säljarrevers.

Förvärvet av Klapp kommer innebära ett antal kostnadssynergier för bl.a. lokalhyra, redovisning, försäkringar m.m. då verksamheten förs över till Bond Street i Stockholm. Även förvärvet av Magoo innebär vissa kostnadssynergier på den administrativa sidan, om än mindre än Klapp&Co, eftersom Magoo är ett separat kontor i en annan stad. Bägge förvärven innebär betydande möjliga intäktssynergier. Sådana ska man dock vara försiktig med att kvantifiera för tidigt, så intäktssynergier finns inte med i de finansiella tal vi kommunicerat kring förvärven.

Vi har fler spännande förvärvsdialoger som pågår, så det är fullt möjligt att det blir fler affärer i år utöver Magoo och Klapp&Co, avslutar SMG:s VD Anders Brinck.

SMG släpper sin Q2-rapport 2021 den 27 maj, och vi kommer i samband med det komma med en uppdaterad version av analysen.


Länk till analysen

Läs mer om Shortcut Media AB