Hem

Publicerat: 2021-05-04 07:12:26

Absolicon: Snart redo för nästa fas - Analysguiden

Absolicon fortsätter utvecklas och är snart redo för nästa fas. Analysguiden gör marginella förändringar i sina prognoser och höjer motiverat värde i sitt optimistiska scenario.

Under 2021 kommer tre ramavtal till beslut varav en blir affär. Absolicon själva indikerar att man kommer att erhålla två affärer under 2021 vilket då skulle innebära en uppsida på våra prognoser. Under 2022 kommer tio ramavtal till beslut och Absolicon erhåller tre av dessa. Under 2023 konverteras sju ramavtal till två affärer. Detta är antaganden vi kommer få justera löpande i takt med att vi ser bolagets förmåga att konvertera erhållna ramavtal, men ger en förståelse för vår värdering av bolaget. I detta basscenario uppnår vi ett värde på bolaget om 165 kr per aktie.

Justerar vi ned konverteringsfaktorn till 10% som är vårt pessimistiska scenario blir värdet 65 kr per aktie. Om konverteringsfaktorn uppgår till 75% erhåller vi ett optimistiskt värde på 600 kr per aktie med dessa antaganden.


Länk till analysen

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB