Hem

Publicerat: 2021-05-07 14:29:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Odinwell genomför företrädesemission inför notering på Spotlight den 9 juni

Odinwell har fått godkännande för notering på Spotlight Stock Market. Första handelsdag blir den 9 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Odinwell genomför inför noteringen en företrädesemission på 30 miljoner kronor där även
allmänheten ges möjlighet att delta. Nyemissionen är säkrad med teckningsförbindelser samt avsiktsförklaringar om 12 miljoner kronor, motsvarande 36 procent av emissionsvolymen.

Redsense Medical har delat ut aktier i Odinwell till sina aktieägare. Odinwell är verksamt inom svårläkta kroniska sår.

- Omfattningen av problemet med svårläkta, kroniska sår är väl känt. Det medför stora kostnader för samhället, och lidande för patient. Ändå saknas idag effektiva behandlingsalternativ. Med vår optiska teknologi ges helt nya möjligheter att se och förstå hur läkningsprocessen fortskrider, utan att behöva röra förbandet. Detta leder till bättre behandlingsbeslut, och kan avsevärt minska risken för infektioner, vilket också skulle reducera behovet av antibiotika. Sammantaget får detta en positiv effekt i många led, både på makronivå och för patient. Vi genomför nu en företrädesemission, inför notering på Spotlight, i syfte att accelerera teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt för att säkerställa långsiktighet. Vi hoppas på att fler vill vara med på resan mot ett paradigmskifte inom smart sårvård, kommenterar vd Klas Arildsson.

Villkoren i nyemissionen är 3:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 5 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 20 maj till 3 juni. Bolaget värderas före nyemissionen till 70,2 miljoner kronor.

Läs mer om Odinwell AB