Hem

Publicerat: 2021-05-10 16:47:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Omval av styrelsen föreslås i Abera Bioscience

Aktieägarna i vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience kallas till årsstämma onsdagen den 9 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Anders Ericsson, Cristina Glad, Fredrik Juserius och Joen Luirink.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Abera Bioscience AB