Hem

Publicerat: 2021-05-14 11:50:05

Everysport Media: Stark B2C imponerar - Penser

ESMG:s intäkter uppgick till 25,48 mkr i kvartalet vs våra estimat om 29,9 mkr. Avvikelsen går främst att härleda till att B2B-segmentet, dvs annonsintäkter, var lägre än våra estimat. De högkvalitativa B2C-intäkterna (abonnemang) uppgick till 9,5 mkr vilket var ca 1,2 mkr över våra estimat. EBITDA uppgick till 1,6 mkr, ca 3 mkr under estimaten. Avvikelsen går även att hänföra till något högre personalkostnader.

Vi höjer vårt motiverade värde på ESMG till 44-46 kr. Vi anser att det goda momentum som bolaget har i dagsläget leder till att vi justerar ned vår WACC med en procentenhet. Vidare har B2C verksamheten överraskat positivt vilket bidrar positivt i vår SOTP-värdering.


Länk till analysen

Läs mer om Everysport Media Group AB