Hem

Publicerat: 2021-05-18 13:05:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media kallar till årsstämma den 16 juni

Aktieägarna i filmproduktionsbolaget Shortcut Media kallas till årsstämma onsdagen den 16 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Uhnér, Lena Carlberg och Ken Skoog samt nyval av Anders Brinck och Annika Billberg som styrelseledamöter. Anders Brinck föreslås väljas till ny styrelseordförande, vilket har meddelats tidigare.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av 120 127 aktier till teckningskursen 3,44 kronor per aktie avseende förvärvet av resterande aktier i Oddway som aviserades i januari.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 2 miljoner aktier.

Läs mer om Shortcut Media AB