Hem

Publicerat: 2021-05-25 08:12:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory ökar omsättningen under Q1

Nanoteknikbolaget Polymer Factory redovisar en ökad omsättning och förlust under det första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 0,8 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet före skatt var -0,7 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-0,1), och per aktie -0,10 kronor (-0,09). Resultatet har belastats med kostnader relaterade till noteringen av bolaget och bryggfinansieringen på 0,7 miljoner kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12,0 miljoner kronor (0,4).

”Sedan slutet av kvartalet har den första månaden som ett publikt bolag varit full av aktiviteter../../..Mycket av vårt fokus har lagts på att engagera befintliga kunder och nya leads för att ytterligare sprida användningen av våra dendritiska tekniker”, heter det i rapporten.

Polymer Factory började handlas på Spotlight den 7 april.


Polymer Factory, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,8 0,4 100,0%
Rörelseresultat -0,5 -0,1
Resultat före skatt -0,7 -0,1
Nettoresultat -0,7 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,09
Kassaflöde från löpande verksamhet -12,0 0,4

Läs mer om Polymer Factory Sweden AB