Hem

Publicerat: 2021-05-27 08:41:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media vänder till förlust, 2021 har inletts trögt men vd tror på förbättring resten av året

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar en lägre omsättning och vänder till förlust under första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk 37,8 procent till 11,5 miljoner kronor (18,5).

Vd Anders Brinck pratar om en trög inledning på 2021 där striktare restriktioner som infördes i slutet av förra året ledde till att utförande och leveranser av en rad projekt blev försenade.

”Projekt som senarelagts är dock nu igång och vissa redan levererade, vilket gett stor positiv effekt kort efter första kvartalets slut”, säger Brinck.

Kvartalet har också kännetecknats av offensiva satsningar mot kunder och rekryteringar av seniora personer, något som tydligt belastat resultatet för perioden. Efter kvartalets utgång har också två förvärv aviserats av Magoo och Klapp&Co.

Ebita-resultat blev -1,9 miljoner kronor (2,6).

Resultatet före skatt var -2,4 miljoner kronor (1,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (0,12).

Bolaget räknar med en positiv utveckling under resten av året.

"Konkret förväntar vi oss nu en tvåsiffrig tillväxttakt kombinerat med väsentliga resultatförbättringar från och med andra kvartalet 2021. Under april uppgick omsättningen preliminärt till 7 miljoner kronor med ett rörelseresultat (ebita) som överstiger 1 miljon kronor. Magoo inkluderas från och med 1 april 2021 och Klapp&Co från och med 1 maj 2021 i de konsoliderade talen", säger Brinck.


Shortcut Media, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 11,5 18,5 -37,8%
EBITA -1,9 2,6
EBITA-marginal 14,1%
Resultat före skatt -2,4 1,8
Resultat per aktie, kronor -0,24 0,12

Läs mer om Shortcut Media AB