Hem

Publicerat: 2021-05-28 07:29:54

Analyst Group kommenterar Shortcut Medias Q1-rapport

Shortcut Media Group publicerade den 27 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

”Q1-21 rapporten visar tydligt hur marknaden vari SMG verkar inom är i sin helhet konjunkturkänslig, vilket visat sig i kvartalets hack i tillväxtkurvan. Samtidigt menar vi på att de offensiva satsningar SMG initierat i 2021 givit goda förutsättningar att uppvisa stark tillväxt och resultatförbättringar kommande kvartal. Med de två senaste förvärven har SMG på riktigt börjat exekvera på sin utstakade tillväxtplan – att dubbla verksamheten till år 2022 – och det ska bli spännande att få följa SMG:s fortsatta resa”, säger ansvarig analytiker.


Länk till analysen

Läs mer om Shortcut Media AB