Hem

Publicerat: 2021-05-31 09:55:18

Shortcut Media: Exekverar på uttalad tillväxtplan - Analyst Group

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo, Klapp & Co och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 84,7 MSEK under år 2022, med ett EBITDA-resultat om 6,3 MSEK. Givet en EV/EBITDA om 10x, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 5,27 kr.

Länk till analysen

Läs mer om Shortcut Media AB