Hem

Publicerat: 2021-05-31 09:57:00

Gullberg & Jansson: Flyttar fram positionerna och fortsätter växa - Analysguiden

Gullberg & Jansson startar året starkt med en nettoomsättning på 64,4 miljoner kronor (27,2), motsvarade en tillväxt på årsbasis på hela 149 procent. Analysguiden höjer riktkursen till 87-92 kronor.

Efter första kvartalet stärker vi vår syn på det tillväxtcase som Gullberg & Jansson utgör. Omsättningen ökar kraftigt under ett säsongsmässigt svagt kvartal och mycket talar för att 2021 kan bli ytterligare ett starkt år för bolaget. Vi justerar våra estimat för att reflektera den högre tillväxttakten och öppnar för att även justera lönsamhetsantagandena i samband med nästa rapport. Det är ännu osäkert hur förvärvet kommer att påverka kostnadsmassan men första kvartalet innebär något bättre rörelsemarginal än förväntat. Vi väntar oss nu en tillväxttakt för helåret på strax över 50 procent vilket innebär omsättning för 2021 på 294 miljoner kronor. Givet utfallet det första kvartalet, det nya förvärvet samt lanseringen av Nordic Relax ser det fullt rimligt ut i dagsläget.

Prognosförändringarna innebär att vi justerar riktkursen från 62-65 kronor till 87-92 kronor, på 12-18 månaders sikt. Tydligast triggers ser vi i fortsatt tillväxt, positiv utveckling inom Nordic Relax och en framgångsrik integrering av Nomaco.


Länk till analysen

Läs mer om Gullberg & Jansson AB