Hem

Publicerat: 2021-06-08 08:49:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Odinwells företrädesemission blev övertecknad, aktien börjar handlas på Spotlight i morgon

Sårvårdsbolaget Odinwells företrädesemission inför noteringen på Spotlight Stock Market tecknades till 122 procent och blev därmed övertecknad. Bolaget tillförs 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det kapital som Odinwell nu tillförs är avsett att finansiera ytterligare acceleration av teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet.

Aktien kommer att börja handlas på Spotlight i morgon den 9 juni med kortnamnet ODIN. Bolaget har efter nyemissionen 20,06 miljoner aktier utestående.

- Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra befintliga aktieägare. Med kapitaltillskottet från företrädesemissionen står vi starkt rustade finansiellt för att kunna accelerera utvecklingen av teknologin och sårvårdsplattformen enligt plan, med siktet inställt på marknadsintroduktionen innan slutet av 2023. Vi ser nu fram emot att kunna arbeta fokuserat med det fortsatta utvecklingsarbetet och etablera dialoger med potentiella framtida partners, med fokus på patienterna och ambitionen att kunna möta det enorma behovet av smartare sårvårdslösningar, kommenterar vd Klas Arildsson.

Odinwell är en avknoppning från Redsense Medical som delade ut innehavet till sina aktieägare i början på maj. Odinwell genomförde därefter en företrädesemission inför noteringen.

Läs mer om Odinwell AB