Hem

Publicerat: 2021-06-09 09:46:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Redsense-avknoppningen Odinwell handlas i dag i premiärhandeln på Spotlight

Sårvårdsbolaget Odinwell började i dag den 9 juni att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet ODIN.

Odinwell är en avknoppning från Redsense Medical som delade ut innehavet till sina aktieägare i början på maj. Odinwell genomförde därefter en företrädesemission inför noteringen. Villkoren var 1:1, innebärande att en aktie i Redsense ger en aktie i Odinwell.

Odinwell genomförde därefter inför noteringen en företrädesemission som blev övertecknad och tillförde bolaget 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Villkoren i nyemissionen var 3:7, innebärande att sju befintliga aktier gav rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 5 kronor per aktie.

Kapitaltillskottet är avsett att finansiera ytterligare acceleration av teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet.

Aktien har hittills i dag handlas till 8,00 kronor som högst betalt och 6,55 kronor som lägst betalt. Klockan 09.45 var senast betalt 6,95 kronor. Aktier för 0,6 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 20,06 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 139 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Läs mer om Odinwell AB