Hem

Publicerat: 2021-07-08 13:33:53

Smoltek: Mindre yta, mer prestanda - Mangold

Mangold inleder bevakning av teknikbolaget Smoltek med Köp och riktkursen 71,00 kronor på 12 månaders sikt. Bolaget befinner sig i en tidig kommersialiseringfas för produktion av extremt tunna och högpresterande kondensatorer till halvledarindustrin. Därutöver har Smoltek identifierat andra industrisegment där dess teknikplattform kan skapa effektivitetsförbättringar, till exempel elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas. Mangold bedömer att bolaget kommer att kommersialisera sin teknik 2022, vilket i sin tur väntas innebära intäkter.

Mangold anser att Smolteks patent och teknik möjliggör att bolaget kan positionera sig som en betydande aktör för intressenter inom främsthalvledarindustrin. En investering innebär att aktieägare kan vara med på bolagets utveckling i ett tidigt skede. Mangold har genomfört en riskjusterad DCF-värdering vilken mynnat ut i en riktkurs på 71,00 kronor per aktie. Det ger en uppsida på cirka 90 procent. Samarbetsavtal är en viktig trigger för att Smoltek ska nå riktkursen.


Länk till analysen

Läs mer om Smoltek Nanotech