Hem

Publicerat: 2021-07-22 09:31:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Micropos Medical AB: Micropos Medicals företrädesemission tecknades till 152 procent

Medicinteknikbolaget Micropos Medicals företrädesemission om 24,8 miljoner kronor tecknades till 152 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Micropos tillförs därmed 24,2 miljoner kronor efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 miljoner kronor.

Emissionen tecknades till 87,7 procent med stöd av teckningsrätter och tilldelning kan enbart ske till de investerare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver ansökt om ytterligare tilldelning i emissionen.

"Efter ett drygt år där vi lidit av Corona-effekter som gjort försäljningsarbetet av det nya HypoCath-systemet mycket svårt känns det givetvis mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen får vi resurser att återuppta mycket av det försäljningsarbete som påbörjats nu när sjukhus och cancerkliniker börjar återgå till mer ordinarie rutiner", kommenterar Micropos vd Thomas Lindström.

Läs mer om Micropos Medical AB