Hem

Publicerat: 2021-08-05 08:21:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan rapporterar minskat gruvresultat

Gruvbolaget Lovisagruvan redovisar lägre intäkter men också en vändning till förlust under andra kvartalet, jämfört med fjolårsperioden.

Bolaget skriver att man har haft problem med sorteringsutrustningen som gjorde att en planerad båtlast inte hann genomföras under andra kvartalet.

Malmintäkterna brutto uppgick till 7,9 miljoner kronor (12,4), medan nettointäkterna var på 7,4 miljoner kronor (8,9). Relativt låga metallhalter kompenserades delvis av bättre metallpriser. Den största resultateffekten hade dock den försenade båtlasten, uppger bolaget.

Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev -0,4 miljoner kronor (2,7).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (0,8).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (0,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,60 kronor (0,18).

Produktionen av malm uppgick till 10 658 ton (10 008) en ökning med 6 procent.

"Produktionsproblemen i första kvartalet fortsatte in i april men har nu lösts och juniproduktionen var den hittills högsta månadsproduktionen i Lovisagruvan någonsin. 7 997 ton malm har sorterats under kvartalet (6 145)", skriver bolaget.

Malmlagret har ökat från 3 116 ton till 5 685 ton.

Bolaget upprepar produktionsprognosen på 39 000 ton i år.


Lovisagruvan, Mkr Q2-2021 Q2-2020
Rörelseresultat -2,5 0,8
Resultat före skatt -2,6 0,8
Nettoresultat -2,0 0,6
Resultat per aktie, kronor -0,60 0,18

Läs mer om Lovisagruvan AB