Hem

Publicerat: 2021-08-11 09:15:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience rapporterar minskat nettoresultat under andra kvartalet

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Bolagets nettoförlust ökade.

"Abera Bioscience lägger ett intensivt kvartal till handlingarna. Som nynoterat bolag har vi fått ett bra mottagande och ett stort intresse för aktien samtidigt som vi allokerat mer resurser till den forskning som vi anser vara bäst för aktieägarna", skriver Maria Alriksson, vd på Abera Bioscience.

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-0,8).

Likvida medel uppgick till 16,8 miljoner kronor (0,86).

Bolaget meddelar att utvecklingen av vaccinkandidaten mot pneumokocker, Ab-01.12, fortsätter enligt plan.

"Kvartalet har präglats av febril aktivitet inom R&D för att utveckla material till de olika studier som nu pågår, både inom pneumokocker, immunonkologi och flera andra projekt. Vi ser många möjligheter framöver och arbetar hårt med att prioritera det som ger mest värde för bolaget", avslutar Alriksson.


Abera Bioscience, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Nettoresultat -2,2 -0,8
Likvida medel 16,8 0,86 1 853,5%

Läs mer om Abera Bioscience AB