Hem

Publicerat: 2021-08-13 13:38:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Eevia Health Plc: Eevia Health ökar omsättningen men även förlusten i andra kvartalet

Finska växtextraktbolaget Eevia Health, som noterades på Spotlight i slutet av juni, redovisar ökande omsättning och större förlust i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Investeringar i ökad kapacitet har börjat ge effekt och bolaget känner fortsatt säkerhet i att uppnå sina finansiella mål satta för 2024.

Omsättningen steg till 1,5 miljoner euro (0,4).

Ebitda-resultat blev -0,44 miljoner euro (-0,05).

Rörelseresultatet blev -0,54 miljoner euro (-0,09).

Resultatet före och efter skatt var -0,55 miljoner euro (-0,09).

Likvida medel uppgick till 2,3 miljoner euro (0,07).

Vid kvartalets slut började en förbättring i Eevia Healhts produktion synas, till följd av investeringarna som gjorts i ny utrustning och ökad kapacitet.

Bolagets vd Stein Ulve kommenterar att några operationella störningar upplevdes i juli, men sammantaget är Eevia Health väl positionerat för det andra halvåret.

Eevia Health är fortsatt säkra på att man kommer uppnå sitt mål om 25 miljoner euro i omsättning vid 2024, med över 40 procent i bruttomarginal och en ebitda-marginal på över 15 procent.


Eevia Health, MEUR Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,5 0,4 275,0%
EBITDA -0,44 -0,05
Rörelseresultat -0,54 -0,09
Resultat före skatt -0,55 -0,09
Nettoresultat -0,55 -0,09
Likvida medel 2,3 0,07

Läs mer om Eevia Health Plc