Hem

Publicerat: 2021-08-18 08:32:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Odinwell minskar förlusten - ska ha en produkt redo för marknaden under 2023

Sårvårdsbolaget Odinwell, som noterades på Spotlight i juni, redovisar en minskad förlust i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Bolaget hade ingen omsättning. De totala intäkterna, främst bestående av aktiverat arbete för egen räkning, uppgick till 1,6 miljoner kronor (3,6)

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet före och efter skatt var -0,7 miljoner kronor (-1,3).

Likvida medel uppgick till 27,5 miljoner kronor.

"Vi befinner just nu i en utvecklingsfas där teknologin kommer att valideras genom
intensiva tester under det kommande året. Målsättningen är att ha en produkt redo för
marknadsintroduktion under 2023", skriver bolagets vd Klas Arildsson i rapporten.

Odinwell följer sin utvecklingsplan och under det andra kvartalet har bolaget sett en positiv utveckling både vad gäller kostnader och uppfyllda milstolpar. Bland annat färdigställdes Odinwells tekniklabb i Mölnlycke, som är en viktig del av utvecklingsarbetet.

"Vårt fokus under den kommande perioden kommer att vara på framtagningen av en första prototyp där vi kan mäta temperaturförändringar vid minst tre punkter. Vi kommer parallellt fortsätta vår marknadssondering med syfte att bygga nätverk med verksamheter för närbesläktad teknik med inriktning på svårläkta sår", avslutar Arildsson.


Odinwell, Mkr Q2-2021 Q2-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,8 -1,4
Resultat före skatt -0,7 -1,3
Nettoresultat -0,7 -1,3
Likvida medel 27,5

Läs mer om Odinwell AB