Hem

Publicerat: 2021-08-19 07:38:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens ökade förlusten i Q2

Fertilitetsbolaget Spermosens redovisar en blygsam omsättning och ökad förlust under andra kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen uppgick till 11 000 kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet var både före och efter skatt -2,2 miljoner kronor (-0,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-0,03).

Spermosens har tagit in 26,1 miljoner kronor för att kunna slutföra utvecklingen av första produkten Juno-checked och förbereda den för lansering i Norden under nästa år. Bolaget har också beviljats ett patent i Europa som gäller i 20 år.

”Detta ger oss en stark bas från vilken vi kommer att bygga en marknad i Norden och Europa för att därefter lansera i USA och övriga världen”, säger vd John Lempert i rapporten.


Spermosens, Mkr Q2-2021 Q2-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,0 -0,2
Resultat före skatt -2,2 -0,2
Nettoresultat -2,2 -0,2
Resultat per aktie, kronor -0,25 -0,03

Läs mer om Spermosens AB (publ)