Hem

Publicerat: 2021-08-19 08:29:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Everysport Media redovisar både rekordhög omsättning och resultat

Sportmediebolaget Everysport Media redovisar högsta omsättningen någonsin under andra kvartalet. Resultatet var också på en rekordhög nivå.

Omsättningen steg 226,4 procent till 58,1 miljoner kronor (17,8).

Ebitda-resultat blev 16,4 miljoner kronor (-0,8), med en ebitda-marginal på 28,2 procent.

Rörelseresultatet blev 7,5 miljoner kronor (-1,7), med en rörelsemarginal på 12,9 procent.

Resultatet före skatt var 6,1 miljoner kronor (-2).

Resultatet efter skatt blev 4,1 miljoner kronor (-2,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,33 kronor (-0,49).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,9 miljoner kronor (6,2).

Under det andra kvartalet förvärvades 100 procent av Every Padel. Genom förvärvet har koncernen nu etablerat två tydliga affärsområden: Everysport Media samt Every Padel.

"Jag är väldigt glad över utvecklingen för Everysport Media Group under det andra kvartalet. Vi redovisar en högre nettoomsättning än någonsin, 58,1 miljoner kronor, ett rekordhögt resultat samtidigt som gruppen har genomfört viktiga förvärv och tagit stora strategiska kliv" säger Hannes Andersson, vd på Everysport Media Group.

Efter det andra kvartalet är Hannes Andersson positiv inför det kommande halvåret.

"Na¨r vi nu ga°r in i det andra halva°ret go¨r vi det sta¨rkta av en va¨xande B2C-affa¨r och en padelverksamhet som fortsa¨tter leverera fin tillva¨xt och marginal. Pandemin har fo¨rt med sig restriktioner som fortsa¨tter drabba idrottsva¨rlden, men vi ser nu successivt la¨ttnader som pa°verkar ba°de uto¨vare och fans positivt", avslutar Andersson.


Everysport Media, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 58,1 17,8 226,4%
EBITDA 16,4 -0,8
EBITDA-marginal 28,2%
Rörelseresultat 7,5 -1,7
Rörelsemarginal 12,9%
Resultat före skatt 6,1 -2
Nettoresultat 4,1 -2,2
Resultat per aktie, kronor 0,33 -0,49
Kassaflöde från löpande verksamhet 3,9 6,2 -37,1%

Läs mer om Everysport Media Group AB