Hem

Publicerat: 2021-08-20 09:29:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Ökad förlust för Esen Esports

Esportbolaget Esen Esports ökade sina intäkter men också förlusten under det andra kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor. De totala intäkterna var 1,3 miljoner (0,3).

Den högre försäljningen hänvisas bland annat till det lyckade förvärvet av 2Prove, ökade intäkter i Svensk Eracing och fler produktionsuppdrag.

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-1,0), och per aktie -0,05 kronor (-0,1).

"Om vi blickar framåt är jag övertygad om att vi lagt en stabil grund för oss att arbeta vidare på.
Med flertalet viktiga samarbeten och projekt på plats redan idag. Detta kombinerat med en ökad
rörlighet på marknaden som vi redan nu börjat se ge effekt, bland annat genom vaccinationen av
Sveriges befolkning. Allt detta tillsammans med de förvärv Esen gjort ser vi att vi har ett spännande halvår framför oss", säger vd Johan Grape.Esen Esports, Mkr Q2-2021 Q2-2020
Nettoomsättning 1,1
Rörelseresultat -1,9 -0,9
Nettoresultat -1,9 -1,0
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,1

Läs mer om ESEN eSports AB