Hem

Publicerat: 2021-08-20 14:24:07

Gullberg & Jansson: Rekordkvartal och starkt momentum - Analysguiden

Imponerar med både tillväxt och resultat

Gullberg & Jansson rapporterar ett starkt andra kvartal präglat av fortsatt tillväxt. Bolaget rapporterar en nettoomsättning på 125,4 miljoner kronor (77,4), vilket innebär en tillväxt på 53 procent på årsbasis. Därtill lyckas bolaget leverera den starka tillväxten med ännu högre lönsamhet. Rörelseresultatet, EBITA, ökade till 33 miljoner kronor under kvartalet (16,8), en ökning med hela 96 procent och resultatet efter skatt kommer in på 24 miljoner kronor (13). Detta innebär att bolaget går in i det andra halvåret med en nettoomsättning på 190,9 miljoner kronor, vilket överstiger hela fjolårets omsättning på 190,4 miljoner kronor. På resultatsnivå har bolaget även redan överträffat fjolåret, med en vinst efter skatt på 35,3 miljoner kronor mot fjolårets 27,5 miljoner kronor.

Nytt affärsområde nu lanserat

Under kvartalet har bolaget lanserat det nya varumärket Nordic Relax of Sweden, inom affärsområdet Wellness & relax. Det nya dotterbolaget tillhandahåller bland annat en infraröd bastu, designad och anpassad för den nordiska marknaden. Genom att kapitalisera på de erfarenheter och lärdomar bolaget fått från swimmingpoolsegmentet hoppas de nu kunna bygga upp ett återförsäljarnätverk och ett varumärke som väl kompletterar det befintliga erbjudandet. Det är ännu tidigt att dra några slutsatser om siffrorna från detta nya område, där bolaget rapporterar en nettoomsättning på 0,3 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -0,3 miljoner kronor för kvartalet.

Förvärv stärker grönyteområdet

Under kvartalet tillkännagav bolaget ett förvärv av 51 procent av Nomaco AB, Nomaco Danmark och Nomaco Norge AS via det nystartade, helägda Nomaco Nordic AB. Nomacobolagen är ledande inom försäljning av elfordon för lätta persontransporter och gods och hade en samlad omsättning under förra räkenskapsåret på 61 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat på 3,9 miljoner kronor. Resterande 49 procent av bolagen avser förvärvas första kvartalet 2026. Förvärvet genomfördes till en köpeskilling på 18,6 miljoner kronor. Genom förvärvet stärker bolaget kraftigt positionen inom grönyteområdet och bolagen kompletterar väl erbjudandet inom Stads & Park produkter. De nyförvärvade bolagen bidrog återfinns i räkenskaperna för 2 av 3 månader under kvartalet och bidrog med 12,1 miljoner kronor i nettoomsättning och 2,1 miljoner kronor i rörelseresultat.

Motiverat värde ökar efter starkt halvår

Gullberg & Jansson fortsätter att leverera fina siffror och bekräftar återigen styrkan i organisationen och erbjudandet. Koncernen breddar sig alltmer och vi ser fram emot att se övriga affärsområden stärkas under året. Vissa utmaningar existerar under hösten men bolaget ser i detta läge välrustat ut för att möta det. Särskilt positivt ser vi på förmågan att återkommande leverera stark tillväxt utan att göra avkall på lönsamheten. Vi genomför ett antal förändringar i våra estimat vilket resulterar i ett nytt motiverat värde på 115 – 119 kronor (84 – 92), på 12–18 månader sikt. Störst risk ser vi i ökad kostnadsmassa till följd ökande råvaru- och fraktpriser under hösten samt uteblivna synergier efter förvärvet. Vår syn på bolaget som ett snabbt växande och aktieägarvänligt bolag har stärkts efter kvartalet.


Länk till analysen

Läs mer om Gullberg & Jansson AB