Hem

Publicerat: 2021-08-23 08:05:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security ökar omsättning men minskar rörelseresultat - sonderar marknaden efter strategiska förvärv

Cybersäkerhetsbolaget JS Security redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet efter skatt blev -1,47 miljoner kronor (-0,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor (-0,11).

Likvida medel uppgick till 4 miljoner kronor (0,5).

"Framledes är det fortsatt hårt arbete med fokus på utveckling, försäljning, partnerskap samt samarbeten med kommuner, myndigheter och företag. Vi kommer även att fortsätta sondera
marknaden efter potentiella strategiska förvärv i linje med vår strategi", kommenterar tillförordnade vd:n Pontus Wilgodt.


JS Security, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0
Rörelseresultat -1,4 -0,1
Nettoresultat -1,47 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,23 -0,11
Likvida medel 4 0,5 700,0%

Läs mer om JS Security Technologies Group AB