Hem

Publicerat: 2021-08-23 11:16:30

Rekordkvartal för Everysport Media Group - Penser

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 58,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 226%. Av denna var 44% organisk, 27,5 mkr kopplade till förvärvet av Klövern Padel och 6,4 mkr till förvärvet av Trav og Galopp-Nytt. EBITDA uppgick till 16,4 mkr mot våra estimat om 5,5 mkr. Avvikelsen förklaras både av stark organisk tillväxt och timing i tillträden av förvärv.

Vi höjer vårt motiverade värde till 61–63 kr ifrån 44–46 kr. Anledningen är de starka kassaflödena som bolaget kan tillgodose sig via de senaste förvärven. Vi ser även stöd för det nya motiverade värdet i vår SOTP-modell. Vi bedömer att de kommande kvartalen kommer att vara slagiga då bolaget befinner sig i en konsolideringsfas.


Länk till analysen

Läs mer om Everysport Media Group AB