Hem

Publicerat: 2021-08-23 12:26:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Erik Penser Bank höjer motiverat värde för Everysport Media rejält

Sportmediebolaget Everysport Medias motiverade värde höjs till 61-63 kronor (44-46) av Erik Penser Bank på grund av starka kassaflöden som kan erhållas via de senaste förvärven. Det framgår av en uppdaterad uppdragsanalys.

- De stora förändringarna i verksamheten leder till att vi höjer våra försäljningsestimat med cirka 30 procent kommande år. EPS stiger till följd av utspädning med 7 respektive 10 procent kommande år. Kassaflödet kommande år justeras dock upp ytterligare, kommenterar banken.

Kommande kvartal uppges komma att vara slagiga på grund av bolagets konsolideringsfas.

Läs mer om Everysport Media Group AB