Hem

Publicerat: 2021-08-23 13:46:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate rapporterar ett förvaltningsresultat på 6,4 miljoner kronor för halvåret

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate rapporterar ett förvaltningsresultat för 6,4 miljoner kronor för januari till juni 2021. Inga jämförelsesiffror finns då bolaget bildades den 25 januari och fastigheterna förvärvades den 16 mars. Aktien började handlas på Spotlight den 31 mars.

Hyresintäkterna uppgick till 17,2 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 16,4 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,4 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 62,6 miljoner kronor.

Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 56,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 48,5 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 10,80 kronor.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 107,90 kronor per den 30 juni.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,25 kronor per aktie, att betalas ut halvårsvis med 1,63 kronor per aktie vid första tillfället och 1,62 kronor per aktie vid andra tillfället.

"Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd", skriver bolaget i bokslutet.


Krona Public Real Estate, Mkr H1-2021
Hyresintäkter 17,2
Driftöverskott 16,4
Förvaltningsresultat 6,4
Resultat före skatt 62,6
Nettoresultat 48,5
Resultat per aktie, kronor 10,80
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 107,90
Utdelning per aktie, kronor 3,25

Läs mer om Krona Public Real Estate AB