Hem

Publicerat: 2021-08-24 16:14:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Omval av styrelsen föreslås i Krona Public Real Estate

Aktieägarna i fastighetsbolaget Krona Public Real Estate kallas till årsstämma torsdagen den 23 september i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,25 kronor per aktie, att betalas ut halvårsvis med 1,63 kronor per aktie vid första tillfället och 1,62 kronor per aktie vid andra tillfället.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Gunnar Isaksson, Bernt Johansson, Gunnar Hed samt Olof Pergament. Omval föreslås av Gunnar Isaksson som
styrelseordförande.

Vidare föreslås bolagsordningen ändras, innebärande att räkenskapsåret ska omfatta kalenderåret. Idag löper räkenskapsåret från 1 juli till 30 juni.

Läs mer om Krona Public Real Estate AB