Hem

Publicerat: 2021-08-25 10:26:30

Shortcut media: Kommentar inför Q2-rapporten - Analyst Group

Shortcut Media Group (”SMG” eller “bolaget”) publicerar den 27 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Med bakgrund till de nyheter som presenterades innan sommaren, däribland att bolaget tecknat avsiktsförklaring avseende ett ytterligare förvärv, innehåller följande kommentar våra tankar kring dels det, dels om kommande Q2-rapport.

Första kvartalet för 2021 för SMG bekräftade bilden av att mediamarknaden gått trögt, vari omsättningen sjönk med 38 % YoY. Under Q1-21 genomförde SMG offensiva operationella satsningar som väntas bädda för tillväxt framöver, och siffrorna från april månad tyder på att ljusare tider är att vänta i Q2-21, där omsättningen preliminärt uppgick till 7 MSEK med ett EBITA-resultat om över 1 MSEK. Medieinvesteringarna under maj steg med över 50 % YoY och under sommarmånaderna juni och juli var tillväxten 13 %, där Online Video och Social Media uppvisat särskild stark tillväxt. Även om jämförelsemånaderna från 2020 speglar en marknad som påverkades starkt negativt av pandemin, visar samtidigt senaste månadernas starka tillväxt på att mediemarknaden är definitivt tillbaka. Vi är dock av uppfattningen att den riktiga catch-up effekten kommer att synas under H2-21 dels på marknaden, dels för SMG. Inför stundande Q2-rapport estimerar vi att SMG kan uppvisa tillväxt jämfört med Q2-20, med en omsättning omkring 14–16 MSEK, där SMG:s offensiva satsningar i Q1-21, ett något gynnsammare marknadsklimat och de facto att Magoo och Klapp & Co konsolideras i räkenskaperna från 1 april respektive 1 maj, är alla bidragande faktorer till de starkare omsättningssiffrorna vi estimerar inför Q2-rapporten.

Riktar vi i stället fokus till de nyheter som SMG kommunicerade innan sommaren har bolaget först och främst ingått ett ytterligare LOI-avtal med en aktör som omsätter ca 14–16 MSEK på årsbasis med en EBIT-marginal om 8–10 %. Givet att förvärvet genomförs kommer mer detaljer att kommuniceras från bolaget, men ett potentiellt förvärv skulle vara helt i linje med bolagets tillväxtplan och ett ytterligare steg närmare SMG:s finansiella mål om att dubbla verksamheten till år 2022, för att då omsätta över 120 MSEK (i årstakt) med en EBITA-marginal om 5–10%.

Vidare innefattade juni månad ett flertal andra positiva nyheter, vari SMG erhöll orders inom den starkt växande gamingindustrin, ingick samarbetsavtal med Fjällräven och startade ett dotterbolag i Dubai.

I länken, bifogad, finns också en vd-intervju.


Länk till analysen

Läs mer om Shortcut Media AB