Hem

Publicerat: 2021-08-26 08:50:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion ökar omsättningen och resultatet i andra kvartalet

Industribolaget Sustainion redovisar ökande omsättning och resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen ökade till 20,0 miljoner kronor (3,0). Justerat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 17 procent.

Ebitda-resultat blev 2,7 miljoner kronor (0,4), med en ebitda-marginal på 13,5 procent (13,3).

Rörelseresultatet blev 1,8 miljoner kronor (0,3), med en rörelsemarginal på 9,0 procent (10,0).

Resultatet före skatt var 1,6 miljoner kronor (0,3).

Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner kronor (0,3), en ökning med 200,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (0,02), vilket innebär en minskning med 50,0 procent mot föregående år.

Under kvartalet uppvisade samtliga tre dotterbolag en tillväxt jämfört med årets första kvartal. Försäljningen skalas upp, men påverkas fortfarande till viss del negativt av coronapandemin.

"Säljarbetet i dotterbolagen skalas upp även om vi i vissa fall fortsatt upplever svårigheter med att komma ut till kund samt påverkas av försenade leveranser p.g.a. Covid-19. Förhoppningsvis blir det bättre i takt med att allt fler vaccineras", skriver Sustainions vd Brodde Wetter i rapporten.

Efter kvartalets utgång förvärvade Sustainion en majoritet av aktierna i Elpro i Alingsås, som därmed blir koncernens fjärde dotterbolag.

"Elpro är en ledande tillverkare av avancerade automationslösningar och som i nya lokaler skapat en betydande kapacitet för att ta hand om såväl befintliga som nya kunder och dessutom har möjlighet att utveckla egna produkter", fortsätter Wetter.


Sustainion, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 20,0 3,0 566,7%
EBITDA 2,7 0,4 575,0%
EBITDA-marginal 13,5% 13,3%
Rörelseresultat 1,8 0,3 500,0%
Rörelsemarginal 9,0% 10,0%
Resultat före skatt 1,6 0,3 433,3%
Nettoresultat 0,9 0,3 200,0%
Resultat per aktie, kronor 0,01 0,02 -50,0%

Läs mer om Sustainion Group AB